JapJapJOBS 大食職
飲食業職位
想尋找到合適您的飲食業職位,JapJapJOBAS 大食職 是最便捷的選擇

立即下載應用程式

一鍵開工,給您一個真正的飲食業職位選擇

廚師

餐廳 - 廚師
sensory ZERO
HK$18,000 ~ 21,000
月薪
全職
職位描述
sensory ZERO要人! sensory ZERO係集合咗一班熱愛精品咖啡、勇於新嘗試嘅餐廳。 「由零到英雄 (成功) 」係我們嘅座右銘,我地相信每一個人只要抱住熱情及投入工作,都能夠成為感味宮匠!我們提供在職培訓及良好工作晉升機會。快啲加入我地嘅團隊,同我地一齊做Good Food同Good Coffee!! 工作職責: 協助及負責食物製作 對食物出品有要求, 提供優質的餐飲及確保出品符合公司標準 管理倉存及維持店舖衛生清潔 全職福利: 薪金視乎經驗而定 每月出勤獎金+季度獎金 全職每天工作9小時+1小時休息,需輪班及輪休 每月6天有薪假期 每年10天起有薪年假 包膳食及無限量手調飲品 工作晉升機會 即時上班優先 工作地點:觀塘店 如對加入sensory ZERO
上班地點
如果想直接與僱主聯絡,請即下載 "大食職" 應用程式!